Willem de Zwijger

Het Rijksmuseum stelde op zijn Facebookpagina min of meer de vraag of de beroemde laatste woorden van Willem van Oranje eigenlijk wel kloppen…

Ik heb daar natuurlijk meteen (ook via Facebook) op gereageerd, in de vorm van een Ollekebolleke:

Wel potjandubbeltje!
Hier in het Princenhof
Schiet mij een snoodaard
Pardoes voor mijn taas!

Maar voor een Zwijger is
Allertoepasselijkst
Dat ik in stilte
De adem uitblaas!

Share