Drs. P

Tijdens mijn vakantie (waarover later meer) overleed Heinz Polzer, beter bekend als Drs. P, 95 jaar oud. Mijn bewondering voor zijn taalgenie heb ik nimmer onder stoelen of banken gestoken.

maakzelf_drspUiteraard had de doctorandus in 1973 al furore gemaakt met het nummer “Veerpont”. Maar ik maakte pas écht kennis met het werk van Drs. P in 1974. Op scholen had je toentertijd het verschijnsel Bulkboek. Literaire werken in krantenformaat tegen een vriendenprijsje, bedoeld om de schooljeugd liefde voor literatuur bij te brengen. Een paar bulkboeken heb ik nog; de met diepste innigheid al meer dan veertig jaar gekoesterde uitgave is ‘Maak thuis Uw eigen tekst in Uw vrije tijd zonder schroeven’, door Drs. P. De titel is een persiflage op een destijds courante advertentie voor zelfbouwmeubilair. De omslagfoto toont Polzer met een scrabblespel. De letterblokjes spellen “Stille Nacht, Heilige …” Als rijmwoord denkt Drs. P aan acht, pacht, vacht, gracht, slacht, klacht…

Het Bulkboek bevat artikelen over het maken van rijmwerk, over het maken van een Sinterklaasgedicht,  over de basisingrediënten van een smartlap, een hele serie voorbeelden van versvormen (omzetrijm, groeirijm etc.) en een cursus plezierdichten in tien lessen zoals ‘Maak thuis uw eigen metrum’. Merkwaardig genoeg ontbreekt nog de versvorm ollebolleke, dat eveneens in 1974 het levenslicht zag.

Jesussaves_drspHet Bulkboek van Drs. P zet je als lezer steeds op het verkeerde been met onverwachte metaforen, onalledaagse voorbeelden (zie foto over de slogan ‘Jesus saves’) eruditie en kennis van zaken.

Op het gebied van versvormen, plezierdicht en taalbeheersing stond Drs. P op eenzame hoogte. Ik had nog even overwogen om een afscheids-ollekebolleke te schrijven, maar Polzer kon dat veel beter dan ik ooit zal kunnen, en hij was me bovendien vóór door zijn zelf geschreven overlijdensadvertentie. Ollekebollekes? Zulks vereist meesterschap! Polzer verstond de kunst. Echt, onbetwist. Nu hij uit beeld is zal ontegenzeggelijk zijn grootse genius worden gemist.

3100700

Share