Geschiedenis van de Leeuwarder ziekenhuizen

Op zondag 30 oktober 2022, 14:00 uur verzorg ik een inleiding over de geschiedenis van het Medisch Centrum Leeuwarden en zijn voorgangers Stadsziekenhuis / Triotel, Diakonessenhuis en Bonifatius Hospitaal. Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden. Gratis toegang. Komt allen!

Het Historisch Centrum heeft een expositie ingericht onder de titel ‘Sûnens! Twee eeuwen ziekenzorg in Leeuwarden’. Hierin wordt  een beeld geschetst van de ziekenhuizen en de ziekenzorg in Leeuwarden. De expositie loopt van 28 oktober 2022 tot en met 9 april 2023.

Leeuwarden kan bogen op bijna 200 jaar onafgebroken geschiedenis van de ziekenhuiszorg. In 1825 ging het Stadsziekenhuis van start, toen een ruimhartig legaat beschikbaar was gekomen om een hospitaal voor behoeftige zieken te stichten. Aan het einde van de 19e eeuw startten zowel protestanten als katholieken hun eigen ziekenhuis: het Diakonessenhuis en het Bonifatius Hospitaal.

Deze drie ziekenhuizen vormden (samen met Oranjeoord in Harlingen) de basis voor het huidige MCL. En daar valt nog best veel over te vertellen, want het is een roerige geschiedenis met o.a. verpleging in de open lucht, een klooster met tientallen nonnen, dankbare patiënten en vooral heel veel professionele en betrokken zorgverleners. In onderstaand filmpje een samenvatting. Bezoek vooral de expositie of kom luisteren!

 

Share